Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/239 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

3 сар
Аймгийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/239 дугаар захирамж "Ажлын хэсэг байгуулах тухай"

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар