“Агын гудамж”-ны автозамын бетон хучилтын ажил хийж байна

1 сар
“Агын гудамж”-ны автозамын бетон хучилтын ажил хийж байна
Хэрлэн сум 9 дүгээр багийн “Агын гудамж”-нд нийт 7 метр өргөнтэй 389,8 метр урттай хатуу хучилттай авто зам, замын 2 талаар 2 метр өргөнтэй явган хүний зам тавих ажлын суурийн ажил дуусаж, бетон хучилтын ажил эхэллээ.
 
Гүйцэтгэгчээр “Хүлгийн дээд” ХХК ажиллаж байгаа бол “Танил санаа” ХХК захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажил байна.