Шинэ төрлийн коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын А/111 дугаар захирамж

9 сар
Шинэ төрлийн коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын А/111 дугаар захирамж

1.Шинэ коронавирусийн халдвар /COVID 2019/-ын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах зорилгоор 2020 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдрөөс мөн оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд гамшгаас хамгаалах Эрүүл мэндийн албыг ажлын тусгай горимд шилжүүлэн ажиллуулсугай.

2.Гамшгаас хамгаалах орон нутгийн алба, мэргэжлийн ангийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, хүч хэрэгслийг томилгоожуулан, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангаж ажиллахыг Бүсийн төв Онцгой байдлын газар /Хурандаа Г.Нармандах/, сумдын Засаг дарга, гамшгаас хамгаалах орон нутгийн алба, мэргэжлийн ангийн дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

3.Гамшгийн үеийн нөөцийг тухайн шатны Засаг даргын зөвлөл болон тухайн шатны Онцгой комиссын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж байхыг Бүсийн төв Онцгой байдлын газар /Хурандаа Г.Нармандах/, сумдын Засаг дарга нарт тус тус үүрэг даалгасугай.

4.Шинэ төрлийн коронавирусийн халдвараас /COVID 2019/ урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулахтай холбоотой мэдээ мэдээллийг дараалал харгалзахгүй дамжуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах, мөн улсын Онцгой комисс, Онцгой байдлын ерөнхий газар, сумдын Онцгой комисстой холбогдох мэдээ, мэдээллийг тогтмол солилцож, аймгийн Онцгой комиссын дарга, аймгийн Засаг даргад тухай бүр танилцуулж ажиллахыг аймгийн Онцгой комиссын орлогч дарга, аймгийн Засаг даргын орлогч /Ч.Ганбат/-д үүрэг болгосугай.

5.Цагаан сарын баяртай холбогдуулан бараа бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа явуулахыг зогсоож, шинэ төрлийн коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх сурталчилгаа мэдээллийг иргэдэд шуурхай хүргэж ажиллахыг орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэвлэл мэдээллийн байгуулагуудад даалгасугай.

6.Хот хоорондын нийтийн болон агаарын тээврийн хэрэгслээр зорчиж байгаа зорчигчдын эрүүл мэндийн байдалд хяналт тавих, тээврийн хэрэгсэлд халдваргүйтгэл хийхийг аймгийн Автотээврийн төв /Ц.Мөнхтөр/, Чойбалсан Олон улсын нисэх буудал /М.Энхтөр/, Эрүүл мэндийн газар /Ч.Оюунаа/, Мэргэжлийн хяналтын газар/ Д.Мөнхтуяа/-т тус тус даалгасугай.

7.Иргэд, олон нийтийг хамарсан үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулахгүй байхыг аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар /Ж.Алимаа/, Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим /Э.Адъяа/, сумын Засаг дарга, аж ахуй нэгж, худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт тус тус үүрэг болгосугай.

8.Аймгийн хэмжээнд шашин номын хурал, цуглаан, зан үйлд иргэд олон нийтийг оролцуулахгүй байх арга хэмжээ авахыг аймгийн нийт Шашны байгууллагуудад зөвлөсүгэй.

9.Шинэ төрлийн коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл мэндийн байгууллагуудын өгч буй зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх, иргэний үүргээ ухамсарлан нийтийн болон өөрийн эрх ашгийг эрхэмлэхийг нийт ард иргэдэд уриалсугай.

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар