Аймгийн Онцгой комиссоос ирүүлсэн хүмүүнлэгийн тусламжийн мэдээлэл – 2020.04.21

4 сар
Аймгийн Онцгой комиссоос ирүүлсэн хүмүүнлэгийн тусламжийн мэдээлэл – 2020.04.21

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар