Тосон хулстай байгалийн нөөц газар, нутагт үйлдвэрлэлийн зориулалттай хадлан бэлтгэхийг хориглолоо

1 сар
Тосон хулстай байгалийн нөөц газар, нутагт үйлдвэрлэлийн зориулалттай хадлан бэлтгэхийг хориглолоо

Цагаан-овоо сумын Засаг даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/58 дугаар захирамжаар байгалийн унаган төрх, хэв шинжийг хадгалах, цагаан зээрийг хамгаалах тэдгээрийн нөхөн үржих нөхцөлийг бүрдүүлэх, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах, доройтсон бэлчээрийг нөхөн сэргээх сайжруулах зорилгоор Гүн цэнгэлэг багийн нутагт орших ТОСОН ХУЛСТАЙН байгалийн нөөц газарт үйлдвэрлэлийн зориулалттай хадлан бэлтгэхийг хориглолоо.

 

Нээлттэй ажлын байр
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар