Хүний нөөцийн ил тод байдал - Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

5 сар
https://drive.google.com/file/d/1y3PfSEmbytinEU_7Tbb6HO6fwHVjXBZK/view  мэдээллийн файлаар орж харахыг хүсвэл дээрх линкээр дарж орно уу?